ImageHandler.ashx.jpg (5)

Granen

Fouragehandel Fa. Gietema heeft zich de laatste jaren sterk gespecialiseerd in het op- en overslaan, bewaren en bewerken van granen.

Op – en overslag : een loods met verschillende compartimenten.
Bewaren : een optimaal beluchtingsysteem.
Bewerken : het pletten van graan.
Geplette tarwe
Geplette gerst

Het pletten van granen is voor Fouragehandel Fa. Gietema een uit de hand gelopen hobby. Door sterke toename in het gebruik van geplette granen heeft Fouragehandel Gietema afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het pletten van tarwe en gerst.
Om een mooi product te verkrijgen wordt als eerste een goede kwaliteit graan ingekocht. Het graan wordt eerst gezeefd en geschoond. Hierdoor verhogen we de voerderwaarde en de smakelijkheid van het basisproduct.

De schone tarwe en gerst kan nu worden geplet. Door op aanvraag te pletten, heeft u altijd een vers geplet product.
Recent hebben wij een compleet nieuw geautomatiseerd transportsysteem voor het pletten gerealiseerd. Wat de capaciteit en bedrijfszekerheid tevens ook de versheid van het product ten goede komt. Hierdoor kunnen wij u een machtig mooi product leveren.

Geplette tarwe : Geplette tarwe levert een verbeterde penswerking. Het corrigeert en zorgt voor betere energievoorziening op pensniveau. Door het voeren van geplette tarwe zal de snelle energie en het snelle eiwit in het rantsoen leiden tot een verbetering van de melkgift en het eiwitgehalte. Hierdoor wordt de benutting van het eigen ruwvoer en de productie verbeterd.

Geplette gerst : In melkveerantsoenen zorgt gerst voor een aanvulling van de energie in de vorm van zetmeel. Geplette gerst wordt meer geleidelijk  afgebroken in de pens dan geplette tarwe. Gerst bevat een wat lager zetmeelgehalte en daarmee wat minder energie dan tarwe. Gerst heeft echter wel meer ruwe celstof waardoor het langzamer verteerd en de darmgezondheid bevordert.

 

 

ImageHandler.ashx2.jpg (4)   (15).JPG

 

Fouragehandel Fa. Gietema ontwikkelt een prototype van een nieuw type graanpletter waarbij onder meer sprake is van maximale capaciteitsbenutting.

Gedacht wordt aan een installatie bestaande uit twee grote rollen en één kleine rol (verhouding diameters 2 : 1) waarbij het graan zal worden aangevoerd door een trechter die boven de kleine rol en achterste grote rol wordt geplaatst. Het graan zal dan vervolgens tussen de kleine en de grote rol komen waarna een eerste voorpletting optreedt en waardoor naar verwachting grotere korrels alvast verkleind zullen worden zodat deze eenvoudiger de spleet tussen de twee grote rollen kunnen passeren.

Een ander voordeel zal zijn dat bij de beoogde constructie de spleetgrootte tussen de twee grote rollen kleiner kan zijn waardoor verwacht wordt dat het eindresultaat verbeterd zal worden. Vervolgens zal het graan tussen de twee grote rollen komen waarbij beoogd wordt een grotere capaciteit te realiseren door de korrels in twee fasen te pletten hetgeen capaciteitsverhogend zal werken.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).EFRO_RGB2.png