Mineralen

Naast het assortiment veevoeders biedt Fouragehandel Gietema ook verschillende mineralenpakketten aan om toe te voegen in het rantsoen.

Het assortiment bestaat onder andere uit:

Vruchtbaarheidsmineralen
Droogstandsmineralen
Gist-mineralen
Enkelvoudige mineralen
Mineralen op maat
Zeeschelpenkalkmeel

Vruchtbaarheidsmineralen

Ieder dier heeft een basisbehoefte aan mineralen, echter bij een hoog productieve koe is deze behoefte groter. Ook omdat in deze periode de koe opnieuw drachtig moet worden. Om de koe een zetje in de rug te geven is het dus belangrijk om voldoende mineralen te verstrekken.

Droogstandsmineralen

Om risico’s na het afkalven te verkleinen moet ook in de droogstandsperiode de juiste mineralen worden bijgevoerd. Hiervoor biedt Fouragehandel Gietema een speciaal pakket aan met droogstandsmineralen.

Gietema Gist mineralen

Voor een gezonde en efficiënte productie en een optimale mineralen en vitaminen voorziening.

Fouragehandel Gietema heeft sinds een paar jaar een gist specialiteit voor melkvee in het assortiment. Door de specifieke behandeling van dit gist is dit product in staat reeds bij toevoeging van kleine hoeveelheden (1-5 gram werkzame stof) de pensmicroben te stimuleren om zo de koe in staat te stellen meer melk te produceren. De gisten zitten gemengd door een mineralen pakket wat is samengesteld op basis van behoeften van de melkkoe. De dosering van dit product is 150 gram/koe/dag . U voert dan voldoende mineralen en vitaminen om de behoefte van de koe te dekken. U voert dus in één werkgang een gist en een kleimineraal die een bufferende werking combineert met een micotoxinen bindende werking. Deze combinatie versterkt het positieve effect op penswerking en gezondheid.

Ervaring

De ervaring die we tot nu toe hebben opgedaan bij vele klanten is zeer positief. Vrijwel alle bedrijven zien een positief effect op vertering (beter verteerde mest en minder wisselende mest) als ook op gezondheid. Op veel bedrijven zien we een positief effect op de productie.

Voordelen Gietema Gist mineralen

- Optimale dekking mineralen en vitaminen behoefte
- Ondersteunen van de weerstand, vruchtbaarheid en klauwgezondheid
- Optimalisatie van melkproductie, de mate van melkproductiestijging is afhankelijk van de omstandigheden, zoals totale rantsoen kwaliteit en samenstelling
- Ondersteunen penswerking en vertering
- Beter en homogeen verteerde mest
- Verhoogde voerefficiëntie, als gevolg van betere fermentatie in de pens

Enkelvoudige mineralen

Natriumbicarbonaat

Natriumbicarbonaat buffert de zuurgraad in de pens, waardoor koeien minder snel last van pensverzuring krijgen. Vooral wanneer de koe veel produceert en daarbij veel voer moet verwerken schiet de eigen productie van natriumbicarbonaat te kort. Door de pensverzuring te voorkomen blijft ook de melkproductie, klauwgezondheid en vruchtbaarheid beter op peil.

Krijt

Calcium (krijt) is een belangrijke bouwstof voor de botten, maar speelt ook een grote rol in de bloedbaan van de koe. Een tekort aan calcium ontstaat vaak rondom het afkalven en kan lijden tot melkziekte. De koe mobiliseert op dat moment niet voldoende calcium uit de botten wat kan lijden tot vergroeiingen of breuken. Maar ook productiedaling en verminderde vruchtbaarheid kunnen hieruit volgen.

Zout

Natrium (zout) is voor de vochthuishouding, bloeddruk en werking spieren en zenuwen. Het houdt de druk in de cellen in balans met Kalium en Chloride. Verder is zout een belangrijke smaakstof. Een tekort aan zout zorgt voor een lagere voeropname en melkproductie. Dit is vaak te herkennen aan likzucht en een droge stugge huid.

Magnesium

Magnesium is een mineraal wat belangrijk is voor de spieren van de koe. Verder is het betrokken bij de eiwitproductie en energietransport door het dier. Een tekort kan resulteren in een lusteloze koe met zwakke spieren. Ook kan een magnesium tekort leiden tot kopziekte waardoor er meer onrust is in de veestapel.

Mineralen op maat

Uw eigen maatmineraal bevat namelijk alle componenten bij elkaar in 1 zak, zodat u als melkveehouder geen 'apotheker' meer hoeft te zijn. Het voeren is heel makkelijk, zonder kans op voerfouten. Herkent u dat kleine componenten vaak niet homogeen door het voer gemengd zijn? Dat gevaar is nu geweken. Net als u merken wij dat er in de voeding een verschuiving gaande is naar precisielandbouw. Daarin is de juiste balans tussen mineralen en vitaminen steeds belangrijker. Wij weten ook dat er grote diversiteit aan rantsoenen is over de verschillende bedrijven. Dat vraagt om de bedrijfsgerichte benadering bij het samenstellen van mineralen. Om bij u de mineralen op maat uit te rekenen kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

Zeeschelpenkalkmeel

Door de organische samenstelling heeft zeeschelpenkalkmeeleen grote bufferende werking, meer dan bijvoorbeeld Natriumbicarbonaat (NaHCO). Dat is met name zichtbaar bij overmatige aanwezigheid van zuren in de pens van een koe. Die worden met zeeschelpenkalkmeel beter gebufferd door de geleidelijke oplosbaarheid van dit product. Zeeschelpenkalkmeel heeft daardoor een lange werking en zorgt voor stabiliteit in de pens bij een pH tussen 6 en 7.