ImageHandler.ashx.jpg (1) Op- en overslag

Om de handel, transport, inname en aflevering van goederen goed op elkaar af te stemmen is een ruime op - en overslag ruimte noodzakelijk.
Hiervoor is een opslagloods gerealiseerd met een capaciteit van ruim 3000 ton.
Door de opslagloods in te delen in verschillende compartimenten, kunnen we meerdere producten gescheiden van elkaar opslaan.
Om de kwaliteit van de producten te waarborgen, is de loods tevens voorzien van een beluchtingsysteem.

Om de stroom van goederen naar en vanuit ons bedrijf te blijven controleren is een correcte weging noodzakelijk. Hiervoor is een 70 ton weegbrug geplaatst.
Weegbrug “de Bascule “ is een weegbrug, die ook door derden kan worden gebruikt.

ImageHandler.ashx2.jpg (1) ImageHandler.ashx3.jpg (1)