ImageHandler.ashx.jpg

ImageHandler.ashx2.jpg

  (13).JPG

Mengvoeders

Het assortiment bestaat onder ander uit
:
  Jongveevoeders
  Melkveevoeders
  Biologische melkveevoeders

Een goed rendement op uw melkveebedrijf begint met de optimale opfok van het pasgeboren kalf tot aan de hoogproductieve melkkoe.
De volgende aspecten: Erfelijke factoren, Managment, Ruwvoederwinning
spelen een belangrijke rol voor het verkrijgen van een gezonde veestapel en een optimale melkproductie.

Fouragehandel Gietema denkt mee, vanuit de hierboven genoemde aspecten, om samen met u te komen tot een optimale productie.
Naast uw ruwvoeder zijn krachtvoeders nodig om het basisrantsoen in balans te brengen en
zodoende tot optimale prestaties te komen.

Jongveevoeders
Kalveren zijn het melkvee van de toekomst! Een goede opfokperiode van het kalf vormt de basis van een goed ontwikkelde vaars die klaar is voor een langdurig productief leven als melkkoe. Bij een goed ontwikkelde vaars is er ruimte voor het kalf om te groeien en gezond ter wereld te komen.
Na de geboorte is het kalf voor de weerstand afhankelijk van wat ze meekrijgt van de koe, via de biest. Daarom is biestverstrekking belangrijk. U begint nooit te vroeg, zorg dat u altijd biest in voorraad hebt. Eventueel kunt u biest invriezen.

Werken volgens het principe van reinheid, rust en regelmaat, geeft nog altijd het beste resultaat.

Na de biestperiode volgt de melkperiode.
Fouragehandel Gietema heeft Bewital AZ 13 kalvermelk poeder in haar assortiment.
Kalveren hebben in de eerste levensweken, na de biestperiode, nog geen goed ontwikkeld enzymsysteem.

Bewital AZ 13 is hier speciaal voor ontwikkeld.
Daar komt nog bij dat in de eerste levensdagen alleen de Lebmaag werkt. De resterende pensen functioneren nog niet optimaal. Daardoor is het aan te bevelen een kunstmelk te gebruiken van hoge kwaliteit.
Bewital AZ 13 voldoet aan een hoog gehalte aan melkeiwitten, en is daardoor gemakkelijk verteerbaar.
Bovendien is de lactose die in deze melk / magere melkpoeder zit de natuurlijke energiebron voor het kalf.

Naast de kalvermelk moet altijd voldoende fris en schoon drinkwater beschikbaar zijn.
Begin vroegtijdig met het verstrekken van goede kwaliteit hooi en Kaliber Opfokkorrel in combinatie met geplette tarwe. Zodat de penswerking zo spoedig mogelijk op gang komt. Dit resulteert in een voorspoedige ontwikkeling en groei van uw kalf.

Fouragehandel Gietema levert Kaliber Opfokkorrel en Kaliber Junior in zakgoed, big bag en bulk.
Kaliber Opfok en Kaliber Junior gemengd met geplette tarwe leveren we in big bag en bulk.

 

ImageHandler.ashx4.jpg

Melkveevoeders

Het assortiment melkveevoeders is onderverdeeld in een aantal reeksen. Dit vereenvoudigt de keuze van het juiste krachtvoer, voor uw rantsoen. Het uitgebreide assortiment zal voor ieder type rantsoen het optimale krachtvoer bieden, dat helpt uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Droogstands voeders
Het voer in de droogstand is erg belangrijk, in deze periode wordt voor een groot gedeelte bepaald hoe de koe zich na het afkalven zal gedragen. Met een goed management en droogstands rantsoen kunnen problemen na het afkalven voorkomen worden. Veel gebruikte voeders in de droogstand zijn: Droogstand Mg, Droogstand Toplac en Droogstand ER

 

 Lactatiestart voeders

Met de lactatiestart voeders worden de hoogproductieve koeien gestimuleerd om veel melk te geven. Maar ook met de vruchtbaarheid en de energiebalans van de koe wordt rekening gehouden. De meest gebruikte krachtvoeders voor het begin van de lactatie zijn: Relax, Impuls, LactatieTop en EnergieSupport.

 Gluco voeders

De Gluco voeders zijn geselecteerd op het glucose leverend vermogen van de brok. Het glucose leverend vermogen geeft net als bij het ruwvoer meer mogelijkheden tot het produceren van melk en melkeiwit bij de koe. Zo kan de koe een efficiënte en hoge melkproductie realiseren. De meest gangbare Gluco voeders zijn: Solide cP, Royaal cP, Patent cP, Select, Max cP en Puur.

 Synchro voeders

De Synchro voeders staan bekend om de variatie in afbraaksnelheid in de pens. Deze variatie wordt gerealiseerd door verschillen in de eiwit- en energiecomponenten van de brok. De brokken variëren van zeer rustige pensafbraak oplopend naar een snellere pensafbraak. De meest gangbare krachtvoeders zijn: Booster cP, Subliem, Power,  Optimaal, Stabiel, Optimix cP, Allround en Progress.

 Productie voeders

Bij deze krachtvoeders wordt vooral gelet op de VEM en DVE waarden. De voeders hebben een beperkt zetmeelgehalte en passen op deze manier goed bij een maïsrijk rantsoen. De voeders zorgen ervoor dat de koe een goede productie kan leveren die past bij uw wensen. De meest verkochte voeders in deze categorie zijn: Paars, Groen, Rood, Blauw en Wit.

 Correctie voeders

In rantsoenen met een fors aandeel eiwitarm ruwvoer en/of enkelvoudige krachtvoeders is een aanvulling met eiwitrijk krachtvoer noodzakelijk. Met enkele kilogrammen krachtvoer uit de Correctie voeders worden eiwittekorten opgeheven en wordt de eiwitkwaliteit in het rantsoen geoptimaliseerd. De meest gangbare voeders uit deze reeks zijn: ER Extra cP en ER Balans.            

 Stimulans Reeks

Om nieuwmelkte, hoogproductieve koeien te stimuleren veel melk te geven en tegelijkertijd een goede vruchtbaarheid te behouden, worden hoge eisen gesteld aan de voeding van deze koeien. De voeders uit de Stimulans Reeks worden ingezet als aanvullend krachtvoer, gedurende de eerste maanden van de lactatie. Bij het samenstellen van deze voeders is veel aandacht gegeven aan de soort energie. Hoogproductieve koeien hebben een grote behoefte aan glucogene energie. Hiermee biedt u uw melkvee de aanvulling die nodig is om een hoge productie te realiseren, tijdig weer af te kalven en een uitstekende gezondheid te behouden.

 Minex voeders

De Minex voeders zijn speciaal ontwikkelt om de fosfaat- en stikstofefficiëntie op het bedrijf te verbeteren. Door de verlaging van de aanvoer op het bedrijf via de voeders is het mogelijk om de koeien op de behoefte te voeren en toch de afvoer van de mest beperken. In deze categorie vallen nu vier voeders namelijk: Minex 110 cP, Minex 100 cP, Minex 95 cP en Minex 90 cP.

 RUCOM

RUCOM staat voor RUndvee COrrectie Meel. Dit zijn mengsels van grondstoffen in vaste verhoudingen. Met RUCOM-mengsels worden tekorten aan energie en/of eiwit in het basisrantsoen aangevuld en wordt de pensfermentatie gesynchroniseerd. Zo wordt een optimale benutting van het ruwvoer bereikt. Aan RUCOM-mengsels zijn vitaminen en mineralen toegevoegd. De samenstelling van RUCOM-mengsels wordt in overleg met de rundveespecialist bepaald.

 Bestermine

Hoogproductief melkvee stelt hoge eisen aan de vitamine- en mineralenvoorziening. Aanvulling van deze elementen draagt bij aan een goede gezondheid, productie en vruchtbaarheid. Ook in rantsoenen met een groot aandeel enkelvoudige krachtvoeders is extra aanvulling met vitaminen en mineralen noodzakelijk. Het assortiment Bestermine mineralenmengsels biedt voor iedere situatie het passende product. Tevens levert De Heus Voeders mineralen op maat.

ImageHandler.ashx5.jpg

Biologische melkveevoeders


Fouragehandel Gietema betrekt de biologische mengvoeders van Fakkert Biologische Voeders B.V. Heino. Met Fakkert Biologische Voeders B.V. bieden wij onze biologische klanten een ruim assortiment biologische rundveevoeders.

Omdat de situatie per veehouder verschilt op het gebied van bijvoeren van bijproducten, zoals geplette granen en het krachtvoerverbruik, hebben wij een uitgebreid assortiment biologische rundveevoeders ter beschikking. Voor optimale resultaten kunnen wij u behulpzaam zijn door onze ruime ervaring en kennis op het gebied van voeding voor de biologische rundveehouderij. Levering van maatwerkvoeders afgestemd op het individuele basisrantsoen is mogelijk.