Ruwvoeders

Fouragehandel Gietema is al jarenlang leverancier van de meest gangbare ruwvoeders.

Het assortiment bestaat onder ander uit
  Aardappelpersvezels
  Bierbostel
  Snijmaïs
  Hooi
  Graszaadhooi
  Stro
  Luzerne

ImageHandler.ashx.jpg (4)

Aardappelpersvezels

Na de winning van zetmeel uit aardappelen komt het product aardappelpersvezels vrij met een droge-stofgehalte van 15-18 procent.
Voor melkvee, jongvee en vleesvee is het een welkome aanvulling op kuilvoer, het is smakelijk met een geleidelijk vrijkomende energie en is daarom geschikt om in grote hoeveelheden te voeren.
Voor vleesvee leidt het tot een prima groei en een goede slachtkwaliteit.
Voor melkvee koppelt het product een hoge DVE aan een sterk negatieve OEB en levert veel energie voor de microbiële eiwitproductie waardoor een goede vet/eiwitverhouding ontstaat in de melk.
Aardappelpersvezels is beschikbaar gedurende de aardappelcampagne van medio augustus tot eind april, maar laat zich ook prima inkuilen zodat er in de zomer van doorgevoerd kan worden.


ImageHandler.ashx2.jpg (3)

Bierbostel
Bierbostel is een nevenproduct van de bierbereiding. Het bestaat hoofdzakelijk uit de kaf- en eiwitdelen van de brouwgerst, waar de brouwer de koolhydraten heeft uitgehaald.
Bierbostel is een vochtrijk, maar goed stapelbaar product.
Bierbostel is goudbruin van kleur en is jaarrond leverbaar.
Bierbostel is in de meeste moderne rantsoenen een onmisbare eiwitbron geworden. Bierbostel is een eiwitrijke krachtvoervervanger met een uitzonderlijke hoge benutting van eiwit en mineralen.
De specifieke werking op de pens en op de gezondheid van het vee wordt door de praktijk onomstotelijk onderschreven, in zowel mais- als grasrantsoenen.
In rantsoenen is bierbostel naast een eiwitaanvulling, ook een katalysator, die de benutting van eigen ruwvoer stimuleert. Het effect van bierbostel op de vluchtige vetzuurconcentratie maakt bierbostel in zowel trage als snelle rantsoenen een gezonde en essentiële aanvulling.
Door het lage kali-gehalte in bierbostel wordt de kaliumconcentratie in het rantsoen sterk verlaagd.

De benutting van magnesium en andere elementen worden door een goede mineralenhuishouding verbeterd.
Dit maakt bierbostel een uitstekend voer voor melkvee !

Snijmaïs
Snijmaïs is een uitstekend ruwvoer voor de levering van energie. Deze energie wordt met name geleverd door zetmeel en ruwe celstof. In een nieuw melkte fase leidt het voeren van snijmaïs (zetmeel) tot een hogere melkgift en een stijging van het percentage eiwit.

 

ImageHandler.ashx4.jpg (1) Hooi

In het voerrantsoen is weidehooi voor een groot deel verdrongen door snijmaïs en voordroogkuil. Voor bepaalde doeleinden blijft hooi echter nog steeds gevraagd, denk bijvoorbeeld aan kalveren en paarden. Ook aan melkvee wordt in bepaalde gevallen nog wel weidehooi gevoerd.

Specifieke eigenschappen:
  Structuurrijk product;
  Het is een gezond product;
  Zeer geschikt voor jonge kalveren en paarden;
  Door de vaak lage bemesting is het een zeer geschikt product in het kader van paraTBC-vrije jongveeopfok;
  De grondsoort bepaalt voor een deel de kwaliteit;
  De lengte van het gras bepaalt de structuurgraad en de kwaliteit.

Graszaadhooi

Graszaadhooi wordt vaak gebruikt bij jongvee en droogstaande koeien om het VEM-gehalte van het rantsoen te drukken en toch een optimale pensvulling te verkrijgen. Voor melkvee is het een product dat structuurverhogend werkt en het prikkelt de penswand. De meest voorkomende soorten graszaadhooi zijn: roodzwenk, rietzwenk, engels raai en veldbeemd. De voederwaarden van deze soorten verschillen zeer weinig tot niets van elkaar.

Specifieke eigenschappen:
  Verlaagt het VEM-gehalte van het rantsoen;
  Het is een smakelijk en gezond product;
  Structuurrijk product;
  Product met een negatieve OEB;
  Lage aanvoer van stikstof en fosfor;
  Voorkomt vervetting;
  Het kan onbeperkt gevoerd worden.

Stro

Meest voorkomende soorten zijn tarwe- en gerstestro. Tarwestro wordt hoofdzakelijk als strooisel gebruikt en telt in die vorm niet mee voor Mineralenboekhouding.
Gehamerd tarwestro is tarwestro wat door de hamermolen is bewerkt, hierdoor wordt het stro smakelijker en beter opneembaar voor de koe. De ontstane deeltjes zijn circa tussen de 2 en 5 cm groot en zorgen voor extra pensprik in het rantsoen.
Gerstestro wordt overwegend als structuurhoudend voer voor melk- en jongvee gebruikt.
Ook wordt gerstestro veel in droogstandsrantsoenen ingezet.


Specifieke eigenschappen:
  Zeer lage voederwaarde;
  Structuurrijk voedermiddel;
  Steeds vaker in grote balen geperst;
  Geschikt voor alle vee.

ImageHandler.ashx5.jpg (1) Luzerne
Luzerne is een kwalitatief hoogwaardig eiwitrijk product met een hoge opname, een hoge structuurwaarde en een goede verteerbaarheid. De grove structuur van luzerne garandeert een optimale penswerking en voorkomt pensverzuring.
Luzerne is een natuurlijk droogvoeder die door de snelle manier van conserveren alle kwaliteiten van het verse product behoud.

Specifieke eigenschappen:
  optimaliseren van de penswerking;
  positieve werking op gezondheid en vruchtbaarheid;
  veel bestendig eiwit;
  wordt niet op roosters getrokken;
  schoon, droog en geen schimmel;
  vrij is van ziektekiemen en past dus prima in een ParaTBC-vrije kalveropfok;
  zeer smakelijk; dus goede opname
  product met een specifieke geur en een groenachtige kleur
  hoge vitaminegehalte door de snelle conservering (β-caroteen)